Skip to content

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/254/2016
Rady Miejskiej  w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE NA CMENTARZU KOMUNALNYM W SUWAŁKACH

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

MIEJSCE POD GRÓB ZIEMNY/ GRÓB MUROWANY/NISZE

1

Miejsce pod grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60 x 1,20 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego

300 zł

2

Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego

600 zł

3

Miejsce pod grób ziemny głębinowy (piętrowy) o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego

1 000 zł

4

Grób murowany o wymiarach 1,70 x 2,70 m – piętrowy na okres 99 lat

5 000 zł

5

Grób murowany  o wymiarach 1,70 x 2,70 m – 1 osobowy na okres 99 lat

3 000 zł

6

Grób murowany o wymiarach 1,60 x 0,80 m –  z przeznaczeniem na urnę na okres 40 lat

1 500 zł

7

Udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na okres 40 lat  )**

2 500 zł

8

Grób murowany o wymiarach 0,80 x 0,80 m –  z przeznaczeniem na urnę na okres 40 lat

900 zł

9

Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 0,60 x 0,60 m z przeznaczeniem na urnę, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego

250 zł

PONOWNE WYKUPIENIE (ODNOWIENIE) MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY/GRÓB MUROWANY/NISZĘ

 

Cena odnowienia na kolejny okres jest równa cenie pierwotnego wykupienia (pkt 1-9)

POKŁADNE )* ( nie dotyczy grobów murowanych)

10

Miejsce pod grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60 x 1,20 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego )*

15 zł/rok

11

Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego )*

30 zł/rok

12

Miejsce pod grób ziemny głębinowy (piętrowy) o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego )*

50 zł/rok

13

Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 0,60 x 0,60 m z przeznaczeniem na urnę, na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego )*

12,50 zł/rok

14

Udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na okres 40 lat )**

62,50 zł/rok

Wartość zwrotu opłaty za niewykorzystane prawo do zachowania grobu stanowi iloczyn stawki określonej odpowiednio w pkt. 10 – 14 oraz liczby lat stanowiącą różnicę
z okresu prawa do zachowania grobu wynikającą z dokonanej opłaty a rokiem rezygnacji lub ekshumacji.

KORZYSTANIE Z TERENU CMENTARZA W CELU PROWADZENIA PRAC

15

Zezwolenie na postawienie pomnika

100 zł

16

Wjazd na cmentarz, wskazanie miejsca pod grób,(ekshumacja) nadzór nad wykopaniem i zasypaniem grobu

180 zł

17

Opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza )***

10 zł

18

Opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza dla zakładów kamieniarskich

30 zł

19

Opłata za karnet dla zakładów kamieniarskich (10 wjazdów)

200 zł

)* w przypadku użycia zarezerwowanego miejsca na grób lub niszy przed upływem 20 lat, dysponent grobu jest obowiązany dokonać opłaty na kolejne 20 lat, po potrąceniu kwoty za okres niewykorzystany, obliczonej proporcjonalnie do całego okresu, za który wniesiono opłatę.

)** w przypadku dochowania kolejnej urny do niszy w kolumbarium, dysponent grobu jest obowiązany dokonać opłaty na kolejne 40 lat, po potrąceniu kwoty opłaconej przy poprzednim złożeniu urny w niszy za okres niewykorzystany, obliczonej proporcjonalnie do całego okresu, za który wniesiono poprzednią opłatę.

)*** nie dotyczy osób niepełnosprawnych ruchowo.